Policy

Policy angående pressutskick
Jag tar emot produktprover för recension, men jag kan aldrig garantera att en recension kommer att skrivas. Recensionerna speglar alltid mina egna åsikter och goda omdömen kan aldrig utlovas. Det går inte heller att köpa inlägg på Nailtastic.

Om du vill skicka produktprover till mig kan du kontakta mig via mejl: nailtasticblog@gmail.com.

Upphovsrätt
Allt material som publiceras på Nailtastic skyddas av upphovsrätten, så väl text som bilder. Jag äger ensam rättigheterna till både texter och bilder. Det är alltså inte tillåtet att publicera materialet på Nailtastic någon annanstans utan mitt tillstånd.

Om du vill använda text eller bild du hittat på Nailtastic kan du mejla mig (nailtasticblog@gmail) och fråga om det går bra. Jag tillåter dock aldrig att mitt material används i kommersiella syften.